Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
„LUBELSKI GEOCACHING – GREEN VELO”

 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.     Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu www.opencaching.pl bez względu na wiek i przynależność do PTTK oraz inne osoby, które zwiedzają obiekty w miejscu postawienia skrzynek.  

3.     Celem odznaki jest popularyzacja  geocachingu oraz promocja obiektów krajoznawczych , znajdujących się w ciągu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, przebiegającego przez  teren województwa lubelskiego.

4.     Odznaka posiada 10 stopni ( z perspektywą rozbudowy do 11 stopni):

 

g1.jpg   g2.jpg   g3.jpg   g4.jpg   g5.jpg

 

image016.jpg   image017.jpg   image018.jpg   image019.jpg   image020.jpg

 

 

1. Stopień Popularny

- na który należy odwiedzić minimum 15 skrzynek WSR „Green Velo

2. Stopień Brązowy

- 20 skrzynek j.w.,

Razem 35

3. Stopień Srebrny

- 20 skrzynek j.w.,

razem 55

4. Stopień Złoty

- 20 skrzynek j.w.,

razem 75

5. Stopień Honorowy

- 30 skrzynek j.w.,

razem 100

6. Stopień Duży Brązowy

- 30 skrzynek j.w.,

razem 130

7. Stopień Duży Srebrny

- 30 skrzynek j.w.,

razem 160

8. Stopień Duży Złoty

- 30 skrzynek j.w.,

razem 190

9. Stopień Duży Honorowy

- 50 skrzynek j.w.,

razem 240

10. Stopień Wielki Honorowy

- 60 skrzynek j.w.,

razem 300

 

 

5.     Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

6.     Podstawowym dowodem znalezienia  wymaganej ilości skrzynek są dane zawarte w  serwisie www.opencaching.pl Dodatkowo, ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego  rejestru znalezionych skrzynek postaci Kroniki Odznaki, zwanej Kroniką. 

7.     W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, odwiedzonych na WSR Green Velo, w województwie lubelskim, uwzględniając takie dane jak, datę znalezienia i nazwę skrzynki.

8.     Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek nie zalicza się skrzynek typu: webcem, virtual, spotkanie,  own cache i mobilne. Definicje skrzynek dostępne na stronie www.opencaching.pl

9.     Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynek geocache.
Zgodnie z regulaminem  www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisu w tym dzienniku , może być podstawą do nieprzyznania odznaki aż do czasu uzupełnienie wpisów w papierowych dziennikach skrzynek znalezionych.

10.  Weryfikator z ramienia OW PTTK w Chełmie ma prawo powołać lokalnych zaufanych i doświadczonych użytkowników serwisu   www.opencaching.pl do weryfikacji wpisów w dziennikach papierowych skrzynek geocache osób ubiegających się o odznakę.   

11.  Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony www.opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

12.  Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

13.  Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22 – 109 CHEŁM – 6  lub pocztą elektroniczną,  na adres ow_pttk_chelm@op.pl

14.  Zweryfikowana Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania kopert i znaczków pocztowych.

15.  O odznakę mogą się ubiegać osoby uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

16.  Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu  nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.

17.  Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek geocache, liczą się skrzynki geocache zainstalowane w ciągu Geościeżki Green Velo.

18.  Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki.

19.  Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyn.

20.  Odznaka została wprowadzona w  życie Uchwałą nr 4 /2016 r. z dnia 21.11.2016 r.  Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie
i obowiązuje z dniem podpisania.